ABOUT US
  『創造卓越,體驗自由』


  是我們事業存在的原意,認真看待創業的原意

  我們不會炒高任何東西,除了自由與青春的價值! 

  我們的企業有無限的生命力和廣闊的發展空間

  我們提供一個創造卓越、體驗自由的青春世界!


    

  關於長盈


  『創造卓越,體驗自由』

  是我們事業存在的原意,認真看待創業的原意

  我們不會炒高任何東西,除了自由與青春的價值! 

  我們的企業有無限的生命力和廣闊的發展空間

  我們提供一個創造卓越、體驗自由的青春世界!

  產 品 介 紹  • 跑車座椅系列
  • 福祉椅設計

  • 改裝車設計客製化設計


   
  CONTACT             


  活出貢獻、 關懷、 熱情的每一天                               
  _____________________________________                              

      歡迎聯絡我們                                            

      取得更多資訊                                            


                                                                    


  聯絡我們 

  活出貢獻、 關懷、 熱情的每一天

  _____________________________________  

  歡迎聯絡我們

  取得更多資訊
  Copyright © 2020. 長盈企業股份有限公司. All rights reserved.